Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling nemen mensen zitting die de doelstellingen van ODIOM, de organisatie en de activiteiten een warm hart toedragen en die hun naam willen verbinden met ODIOM. De leden van het Comité van Aanbeveling zijn verbonden aan onze studievereniging zodat studenten, pedagogische en onderwijskundige instellingen en overige contacten kunnen zien dat de activiteiten van ODIOM aanbevolen worden door docenten en medewerkers aan de GMW-faculteit te Groningen. Op het moment hebben de onderstaande personen zitting in het Comité van Aanbeveling: 

petronella bakker

Dr. P.C.M. (Nelleke) Bakker

Universitair hoofddocent Historische Pedagogiek
Voorzitter van de Belgisch-Nederlandse Vereniging voor de Geschiedenis van Opvoeding en Onderwijs
Vice-voorzitter van de Etische Commissie Pedok

Dr. L. (Laura) Batstra

Universitair Hoofd Docent Orthopedagogiek

rjbosker

Prof. Dr. R.J. (Roel) Bosker

Directeur Onderzoek
Lid van de Onderwijsraad
Hoogleraar basiseenheid Onderwijskunde
Redacteur School Effectiveness and School Improvement
Voorzitter van de Adviesraad voor primair onderwijs van het Cito
Lid van de redactieraad van School Leadership and Management
Lid van de technische adviesgroep van OECD-PIAAC, Programme for International Assessment of Adult Competencies

Prof. Dr. H.W.E (Hans) Grietens

Hoogleraar orthopedagogiek, jeugdzorg

H. (Hans) Knot

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Bedrijfsarchivaris, Bibliothecaris en Historisch documentalist
Coördinator beroepsvoorbereiding, Coördinator Alumni Orthopedagogiek

Danny Kostons. 1

Dr. D.D.N.M. (Danny) Kostons

Docent/onderzoeker bij het GION
Coördinator van de Master Onderwijskunde

photo

Prof. Dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert

Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde
Onderzoeksdirecteur
Voorzitter Raad van Toezicht Molendrift
Docent Post-Graduate opleiding Schoolpsychologie, RINO


P.A. van der Ploeg

Dr. P.A. (Piet) van der Ploeg

Drs. Theologie, Godgeleerdheid
Auteur van onder andere ‘Het Dalton plan in Nederland’
Docent en onderzoeker aan de RuG

Wied Ruijssenaars

Prof. Dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars

Officier in de Orde van Oranje Nassau
Honorair Hoogleraar Orthopedagogiek

pauline

Dr. P.R. (Pauline) Schreuder

Universitair docent
Coördinator nieuwe masterroute Youth, Society & Policy

Hilda Amsing

Prof. dr. Kees Aarts

Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag
Decaan Faculteit GMW
Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting (onbezoldigd)

Hilda Amsing

Drs. Guido Holvast

Hogeschooldocent rekenen-wiskunde & didactiek at pabo NHL Stenden Hogeschool & Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs
Stagecoordinator AOLB

Hilda Amsing

Prof. dr. K. (Klaas) van Veen

Hoogleraarvice-decaan Faculteit GMW
Bestuurslid Stichting Academische Opleidingen Groningen
Lid adviesraad
Nationaal Platform voor de Talen
Lid adviesraad Stenden/NHL

Hilda Amsing

Dr. Hilda Amsing

Onderwijsdirecteur Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Universitair hoofddocent
Directeur SPO