Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling nemen mensen zitting die de doelstellingen van ODIOM, de organisatie en de activiteiten een warm hart toedragen en die hun naam willen verbinden met ODIOM. De leden van het Comité van Aanbeveling zijn verbonden aan onze studievereniging zodat studenten, pedagogische en onderwijskundige instellingen en overige contacten kunnen zien dat de activiteiten van ODIOM aanbevolen worden door docenten en medewerkers aan de GMW-faculteit te Groningen. Op het moment hebben de onderstaande personen zitting in het Comité van Aanbeveling: 

 

Dr. L. (Laura) Batstra

Hoogleraar (Adjunct) Orthopedagogiek

 

Prof. Dr. H.W.E (Hans) Grietens

Hoogleraar orthopedagogiek, jeugdzorg

H. (Hans) Knot

Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Bedrijfsarchivaris, Bibliothecaris en Historisch documentalist
Coördinator beroepsvoorbereiding, Coördinator Alumni Orthopedagogiek

Danny Kostons. 1

Dr. D.D.N.M. (Danny) Kostons

Docent/onderzoeker bij het GION
Coördinator van de Master Onderwijswetenschappen

photo

Prof. Dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert

Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde
Voorzitter Raad van Toezicht Molendrift
Docent Post-Graduate opleiding Schoolpsychologie, RINO Amsterdam & Radboud Universiteit te Nijmegen
Lid NJi Erkenningscommissie Jeugdinterventies

Jolien Mouw

Universitair docent Onderwijswetenschappen bij het GION

Coördinator stage master Onderwijswetenschappen

Ontwikkelaar Virtual Reality kleuterklas

Comenius Teaching Fellow (ComeniusNetwerk voor erkende onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs)


P.A. van der Ploeg

Dr. P.A. (Piet) van der Ploeg

Drs. Theologie, Godgeleerdheid
Auteur van onder andere ‘Het Dalton plan in Nederland’
Docent en onderzoeker aan de RuG

Wied Ruijssenaars

Prof. Dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars

Officier in de Orde van Oranje Nassau
Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek

pauline

Dr. P.R. (Pauline) Schreuder

Universitair hoofddocent
Coördinator masterroute Youth, Society & Policy

Hilda Amsing

Prof. dr. Kees Aarts

Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag
Decaan Faculteit GMW
Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting (onbezoldigd)

Hilda Amsing

Drs. Guido Holvast

Hogeschooldocent rekenen-wiskunde & didactiek at pabo NHL Stenden Hogeschool & Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Hilda Amsing

Prof. dr. K. (Klaas) van Veen

Vice-decaan, PH Onderwijs Faculteit GMW
Hoogleraar Onderwijskunde
Directeur Lerarenopleidingen RUG

Hilda Amsing

Dr. Hilda Amsing

Onderwijsdirecteur Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Hoogleraar Nederlandse onderwijsgeschiedenis
Directeur SPO

Prof. dr. H. Korpershoek

Adjunct Hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering
Voorzitter basiseenheid Onderwijswetenschappen (Directeur GION Onderwijs/Onderzoek)