Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling nemen docenten en medewerkers zitting die de doelstellingen van

ODIOM, de organisatie en de activiteiten een warm hart toedragen en die hun naam willen

verbinden met ODIOM. De leden van het Comité van Aanbeveling zijn verbonden aan onze

studievereniging zodat studenten, pedagogische en onderwijskundige instellingen en overige

contacten kunnen zien dat de activiteiten van ODIOM aanbevolen worden door docenten en

medewerkers aan de faculteit GMW van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel nemen

onderstaande personen zitting in het Comité van Aanbeveling:

 

Dr. L. (Laura) Batstra

Hoogleraar (Adjunct) Orthopedagogiek

 

Prof. Dr. H.W.E (Hans) Grietens

Hoogleraar orthopedagogiek, jeugdzorg

 

(Hans) Knot

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Media Historicus

Coördinator Alumni Orthopedagogiek

 

Dr. D.D.N.M. (Danny) Kostons

Docent/onderzoeker bij het GION

 

Prof. Dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert

Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde

Voorzitter Raad van Toezicht Molendrift

Docent Post-Graduate opleiding Schoolpsychologie, RINO Amsterdam & Radboud Universiteit te

Nijmegen

Lid NJi Erkenningscommissie Jeugdinterventies

 

Jolien Mouw

Universitair docent Onderwijswetenschappen bij het GION

Coördinator stage master Onderwijswetenschappen

Ontwikkelaar Virtual Reality kleuterklas

Comenius Teaching Fellow (ComeniusNetwerk voor erkende onderwijsvernieuwers in het hoger

onderwijs)

 

Dr. P.A. (Piet) van der Ploeg

Drs. Theologie, Godgeleerdheid

Auteur van onder andere ‘Het Dalton plan in Nederland’

Docent en onderzoeker aan de RuG

 

Prof. Dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek

 

Dr. P.R. (Pauline) Schreuder

Universitair hoofddocent

Coördinator master Youth 0-21, Society & Policy

 

Prof. dr. Kees Aarts

Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag

Decaan Faculteit GMW

Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting (onbezoldigd)

 

Drs. Guido Holvast

Hogeschooldocent rekenen-wiskunde & didactiek at pabo NHL Stenden Hogeschool & Academische

Opleiding Leraar Basisonderwijs

 

Prof. dr. K. (Klaas) van Veen

Bestuurder Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)

Hoogleraar Onderwijskunde

Directeur Lerarenopleidingen RUG

 

Prof. dr. H.T.A. (Hilda) Amsing

Hoogleraar Nederlandse onderwijsgeschiedenis

Vice-decaan faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Directeur SPO

 

Prof. dr. H. Korpershoek

Adjunct Hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering

Voorzitter basiseenheid Onderwijswetenschappen (Directeur GION Onderwijs/Onderzoek)