Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling nemen mensen zitting die de doelstellingen van ODIOM, de organisatie en de activiteiten een warm hart toedragen en die hun naam willen verbinden met ODIOM. De leden van het Comité van Aanbeveling zijn verbonden aan onze studievereniging zodat studenten, pedagogische en onderwijskundige instellingen en overige contacten kunnen zien dat de activiteiten van ODIOM aanbevolen worden door docenten en medewerkers aan de GMW-faculteit te Groningen. Op het moment hebben de onderstaande personen zitting in het Comité van Aanbeveling: 

 

 

Dr. L. (Laura) Batstra

Hoogleraar (Adjunct) Orthopedagogiek

 

 

Prof. Dr. H.W.E (Hans) Grietens

Hoogleraar orthopedagogiek, jeugdzorg

 

 

H. (Hans) Knot

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Media Historicus.
Coördinator Alumni Orthopedagogiek.

 

Dr. D.D.N.M. (Danny) Kostons

Docent/onderzoeker bij het GION

 

 

Prof. Dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert

Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde
Voorzitter Raad van Toezicht Molendrift
Docent Post-Graduate opleiding Schoolpsychologie, RINO Amsterdam & Radboud Universiteit te Nijmegen
Lid NJi Erkenningscommissie Jeugdinterventies

 

Jolien Mouw

Universitair docent Onderwijswetenschappen bij het GION                                                                                                                                                                                                                              Coördinator stage master Onderwijswetenschappen                                                                                                                                                                                                                                            Ontwikkelaar Virtual Reality kleuterklas                                                                                                                                                                                                                                                                      Comenius Teaching Fellow (ComeniusNetwerk voor erkende onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs)

 

Dr. P.A. (Piet) van der Ploeg

Drs. Theologie, Godgeleerdheid
Auteur van onder andere ‘Het Dalton plan in Nederland’
Docent en onderzoeker aan de RuG

 

Prof. Dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars

Officier in de Orde van Oranje Nassau
Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek

 

Dr. P.R. (Pauline) Schreuder

Universitair hoofddocent
Coördinator masterroute Youth, Society & Policy

 

Prof. dr. Kees Aarts

Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag
Decaan Faculteit GMW
Lid Curatorium Wiardi Beckman Stichting (onbezoldigd)

 

Drs. Guido Holvast

Hogeschooldocent rekenen-wiskunde & didactiek at pabo NHL Stenden Hogeschool & Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

 

Prof. dr. K. (Klaas) van Veen

Bestuurder Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)
Hoogleraar Onderwijskunde
Directeur Lerarenopleidingen RUG

 

Dr. Hilda Amsing

Onderwijsdirecteur Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Hoogleraar Nederlandse onderwijsgeschiedenis
Directeur SPO

 

Prof. dr. H. Korpershoek

Adjunct Hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering
Voorzitter basiseenheid Onderwijswetenschappen (Directeur GION Onderwijs/Onderzoek)