Comité van Aanbeveling

Comité van Aanbeveling
In het Comité van Aanbeveling nemen docenten en medewerkers zitting die de doelstellingen van ODIOM, de organisatie en de activiteiten een warm hart toedragen en die hun naam willen verbinden met ODIOM. De leden van het Comité van Aanbeveling zijn verbonden aan onze studievereniging zodat studenten, pedagogische en onderwijskundige instellingen en overige contacten kunnen zien dat de activiteiten van ODIOM aanbevolen worden door docenten en medewerkers aan de faculteit GMW van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel nemen onderstaande personen zitting in het Comité van Aanbeveling: 

Dr. L. (Laura) Batstra

Hoogleraar (Adjunct) Orthopedagogiek

[ID] Op de afbeelding is Laura Batstra te zien.

(Hans) Knot

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Media Historicus

Coördinator Alumni Orthopedagogiek

[ID] Op de afbeelding is Hans Knot te zien.

Dr. D.D.N.M. (Danny) Kostons

Docent/onderzoeker bij het GION

[ID] Op de afbeelding is Danny Kostons te zien.

Prof. Dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert

Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde

Voorzitter Raad van Toezicht Molendrift

Docent Post-Graduate opleiding Schoolpsychologie, RINO Amsterdam & Radboud Universiteit te Nijmegen

Lid NJi Erkenningscommissie Jeugdinterventies

[ID] Op de afbeelding is Alexander Minnaert te zien.

Jolien Mouw

Universitair docent Onderwijswetenschappen bij het GION

Coördinator stage master Onderwijswetenschappen

Ontwikkelaar Virtual Reality kleuterklas

Comenius Teaching Fellow (ComeniusNetwerk voor erkende onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs)

Lid Young Academy Groningen

[ID] Op de afbeelding is Jorien Mouw te zien.

Dr. P.A. (Piet) van der Ploeg

Drs. Theologie, Godgeleerdheid

Auteur van onder andere ‘Het Dalton plan in Nederland’

Docent en onderzoeker aan de RuG

Prof. Dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars

Officier in de Orde van Oranje Nassau

Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek

[ID] Op de afbeelding is Wied Ruijssenaars te zien.

Dr. P.R. (Pauline) Schreuder

Hoofddocent

[ID] Op de afbeelding is Pauline Schreuder te zien.

Prof. dr. Kees Aarts

Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag

Decaan Faculteit GMW

[ID] Op de afbeelding is Kees Aarts te zien.

Drs. Guido Holvast

Hogeschooldocent rekenen-wiskunde & didactiek at pabo NHL Stenden Hogeschool & Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

[ID] Op de afbeelding is Guido Holvast te zien.

Prof. dr. K. (Klaas) van Veen

Bestuurder Vereniging voor Christelijk Onderwijs Groningen (VCOG)

Hoogleraar Onderwijskunde

Directeur Lerarenopleidingen RUG

Prof. dr. H.T.A. (Hilda) Amsing

Hoogleraar Nederlandse onderwijsgeschiedenis

Vice-decaan faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Directeur SPO

[ID] Op de afbeelding is Hilde Amsing te zien.

Prof. dr. H. Korpershoek

Adjunct Hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. Onderwijsinnovatie en Onderwijsverbetering

Voorzitter basiseenheid Onderwijswetenschappen (Directeur GION Onderwijs/Onderzoek)

[ID] Op de afbeelding is Hanke Korpershoek te zien.

Prof. Dr. M.J. Warrens

Adjunct hoogleraar Onderwijswetenschappen, i.h.b. de modellering van onderwijsdata
Directeur Onderwijs afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen.
[ID] Op de afbeelding is Matthijs Warrens te zien.