Huidig bestuur / Current Board

Bestuur 2021-2022 / Board 2021-2022

English below

Lieve lezer,

Sinds 1 juni 2021 hebben wij de eer het twintigste bestuur van ODIOM te mogen zijn. We hebben erg veel zin om ons volledig voor de studievereniging in te zetten en kijken er naar uit om er samen met de leden een fantastisch en leerzaam jaar van te maken! ODIOM is een sprankelende en laagdrempelige studievereniging. De zestien verschillende commissies van ODIOM organiseren gezellige borrels, sportieve en originele activiteiten en interessante lezingen die je goed voorbereiden op het werkveld. De jaarvertegenwoordigingen houden de kwaliteit van het onderwijs goed in de gaten. Voor afgestudeerden heeft ODIOM nog steeds meerwaarde, want ook voor de alumni is er genoeg te doen. Dit jaar gaan wij ons best doen om samen met de leden de vereniging nog verder tot ontwikkeling te laten komen.

Wil je meer weten over ODIOM? Spreek ons gerust aan, wij staan er voor open om je vragen te beantwoorden. Ook zijn wij altijd te bereiken via de mail. We hopen je binnenkort te zien op een van de vele activiteiten of op de faculteit!

Veel liefs,

Het ODIOM-bestuur 2021-2022,


Dear reader,

Since June 1, 2021, we have the honour of being the 20th board of ODIOM. We are really looking forward to fully committing ourselves to the study association and are looking forward to making it a fantastic and educational year together with the members! ODIOM is a sparkling and accessible study association. The seventeen different committees of ODIOM organize drinks, sporty and original activities and interesting lectures that prepare you well for the professional field. The year representatives keep a close eye on the quality of education. ODIOM still has value for graduates, because there is also plenty to do for alumni. This year we will do our best to further develop the association together with the members.

Do you want to know more about ODIOM? Feel free to contact us, we are open to answer your questions. We can also always be reached by e-mail. We hope to see you soon at one of the many activities or at the faculty!

Lots of love,

The ODIOM Board 2021-2022,

Voorzitter / Chair:
Sigrid de Boer – 06-27208067 – voorzitter@odiom.nl

Secretaris / Secretary:
Hannah Kloppenburg – 06-24275632 – secretaris@odiom.nl

Penningmeester / Treasurer:
Ingrid de Vries – 06-28825377 – penningmeester@odiom.nl

Commissaris Interne Contacten / Commissioner of Internal Affairs:
Anna van Spronsen – 06-21442557 – intern@odiom.nl

Commissaris Externe Contacten / Commissioner of External Affairs:
Fleur Yntema – 06-55273973 – extern@odiom.nl

Commissaris Onderwijs / Commissioner of Education:
Lisette Schuiling – 06-36439397   onderwijs@odiom.nl

Sigrid de Boer

Mijn naam is Sigrid de Boer en ik zit op dit moment in het derde jaar van Pedagogische Wetenschappen. Ik loop dan ook al een tijdje mee bij ODIOM. Zo heb ik al met heel veel plezier plaatsgenomen in de IntroCie, DiesCie en de BexCie! In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden en ben ik op Gyas te vinden om te roeien of om een drankje te drinken. Ik kijk enorm uit naar het komende jaar en kan niet wachten om jullie hopelijk allemaal wat meer fysiek te zien!

My name is Sigrid de Boer and currently I’m in my third year of Pedagogical Sciences. I have been active within ODIOM for a while now. I already took place in the IntroCie, DiesCie and the BexCie with great pleasure! In my spare time I like to meet up with friends and I can be found on Gyas to row or just for a drink. I’m really looking forward to this year and can’t wait to hopefully see you all a little more physically! 

Hannah Kloppenburg

Ik ben Hannah Kloppenburg en ik ben de Secretaris van de allerleukste studievereniging: ODIOM! Ik studeer Pedagogische Wetenschappen en ben nu bezig met mijn derde jaar. Ik werk momenteel als ondersteunend docent op het Maartenscollege in Haren, waar ik inval voor docenten die uitvallen en een huiswerkklas begeleid. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te hockeyen en te borrelen met vrienden. Zo sta ik ook weer uit te kijken naar een ouderwets gezellige borrel in de Brouwerij! Ik hoop iedereen snel weer fysiek te kunnen zien en een drankje samen te kunnen doen. Verder heb ik natuurlijk ontzettend veel zin in aankomend jaar!

My name is Hannah Kloppenburg and I am the Secretary of the best study association: ODIOM! I am studying Pedagogical Sciences and I am now in my third year. I currently work as a supporting teacher at the Maartenscollege in Haren, where I take over classes from teachers who are absent and I supervise a homework class. In my spare time I like to play hockey and have a drink with friends. I am also looking forward to an old-fashioned drink in the Brouwerij! I hope to be able to see everyone physically again soon and have a drink together. I am really looking forward to next year!

Ingrid de Vries

Ik ben Ingrid de Vries en ik ben de penningmeester van ODIOM, ik heb enorm veel zin in het komende jaar. Ik ben twintig jaar en zit in het tweede jaar van de AOLB. In mijn vrije tijd ben ik graag in het zwembad, zowel op de kant om training te geven, als in het water om zelf te trainen. Daarnaast vind ik het ook altijd gezellig om met vriendinnen af te spreken of een spelletje te spelen. Ik hoop jullie allemaal snel te zien!

My name is Ingrid de Vries and I am the treasurer of ODIOM, I am really looking forward to the coming year. I am twenty years old and in the second year of the AOLB. In my spare time I like to be in the pool, both on the pool side to train the younger children and in the water to train by myself. I always like to meet friends or to play a game. I hope to see you all soon!

Anna van Spronsen

Ik ben Anna van Spronsen en ik ben de Commissaris Interne Contacten. Ik zit nu in het derde jaar van Pedagogische Wetenschappen en ben aan het werk als Ambulant Begeleider bij Team 050. Ik roei heel af en toe bij Gyas en vind het verder heerlijk om lekker te eten en te kletsen met vrienden en huisgenoten. Ik zat in het eerste jaar in de allerleukste IntroCie en vorig jaar in de CarrièreCie, wat ook super goed beviel. Ik vind het dan ook heel erg leuk om de commissies te begeleiden en er samen een fantastisch jaar van te maken. Tot op de eerstvolgende borrel of activiteit!

I am Anna van Spronsen and I am the Commissionair of Internal Affairs. I’m in my third year of Pedagogical Sciences and currently working as an accompanying person at Team050. I row at Gyas sometimes and I love to have dinner and a chat with friends and roommates. In my first year I was in the amazing IntroCie en last year I took place in de CarrièreCie, which was great as well. I love guiding committees and want to make this an amazing year. See you on the next borrel or activity!

Fleur Yntema

Ik ben Fleur Yntema en ik ben de Commissaris Externe Contacten. Ik ben 21 jaar en zit in het derde jaar van Pedagogische Wetenschappen. Ik ben al een tijdje actief bij ODIOM, zo heb ik me het eerste jaar ingezet voor de Introductiecommissie en maakte ik vorig jaar met plezier deel uit van de Evenementencommissie. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te tennissen en ik ben ook veel op het terras te vinden nu dat eindelijk weer kan. Daarnaast werk ik bij Team050 en doe ik vrijwilligerswerk bij Humanitas. Ik heb ontzettend veel zin om er een leuk jaar van te maken, met veel liefde, gezelligheid en (hopelijk) wat minder afstand. Ik hoop jullie allemaal snel weer te zien!

My name is Fleur Yntema and I am the Commissionair of External Affairs. I am 21 years old and in my third your of Pedagogical Sciences. I have been an active member of ODIOM for a while, in my first year I joined the Introduction Committee and last year I happily joined the Events Committee. In my free time I like to play tennis and you can also find me on the terrace a lot, since I can finally do that again. Besides that, I work at Team050 and I volunteer at Humanitas. I’m really looking forward to an amazing year, with lots of love, fun and (hopefully) less distance. I hope to see you all again soon!

Lisette Schuiling

Ik ben Lisette Schuiling en ik ben de Commissaris Onderwijs. Ik ben 20 jaar en zit in het derde jaar van de AOLB. Ook loop ik al een tijdje rond bij ODIOM. Zo heb ik het eerste jaar in de Benefietcommissie gezeten en zat ik afgelopen jaar in de Carrièrecommissie. Bovendien heb ik twee jaar in de jaarvertegenwoordiging gezeten. Buiten ODIOM en mijn studie vind ik het leuk om te zwemmen, (beach)volleyballen en wielrennen en geef ik bijles. Verder zijn een lekker drankje op het terras of een avond met vriendinnen dingen waar ik altijd blij van word, maar ook tegen een middagje in de Groene Kathedraal (FC Groningen) zeg ik zeker geen nee! Ik heb super veel zin in komend jaar en hoop jullie snel allemaal weer te zien!
My name is Lisette Schuilig and I’m the Commissionair of Education. I’m 20 years old and in my third year of the academic teacher training programme. I’ve been an active member of ODIOM for a while. I have been part of the BenefietCie in my first year and last year, I joined the Career Committee. In addition, I have been a member of the year representative for two years. Outside ODIOM and my study, I like to play (beach)volleyball, to swim and to cycle and I tutor students. Furthermore, I love being with my friends, grabbing a drink together or playing (board) games. I’m really looking forward to next year and hope to see you all soon!