Huidig bestuur / Current Board

Bestuur 2022-2023 / Board 2022-2023

English below

Lieve lezer,

Sinds 9 juni 2022 hebben wij de eer het eenentwinstigste bestuur van ODIOM te mogen zijn. We hebben erg veel zin om ons volledig voor de studievereniging in te zetten en kijken er naar uit om er samen met de leden een fantastisch en leerzaam jaar van te maken! ODIOM is een sprankelende en laagdrempelige studievereniging. De zestien verschillende commissies van ODIOM organiseren gezellige borrels, sportieve en originele activiteiten en interessante lezingen die je goed voorbereiden op het werkveld. De jaarvertegenwoordigingen houden de kwaliteit van het onderwijs goed in de gaten. Voor afgestudeerden heeft ODIOM nog steeds meerwaarde, want ook voor de alumni is er genoeg te doen. Dit jaar gaan wij ons best doen om samen met de leden de vereniging nog verder tot ontwikkeling te laten komen.

Wil je meer weten over ODIOM? Spreek ons gerust aan, wij staan er voor open om je vragen te beantwoorden. Ook zijn wij altijd te bereiken via de mail. We hopen je binnenkort te zien op een van de vele activiteiten of op de faculteit!

Veel liefs,

Het ODIOM-bestuur 2022-2023,


Dear reader,

Since June 9, 2021, we have the honour of being the 21th board of ODIOM. We are really looking forward to fully committing ourselves to the study association and are looking forward to making it a fantastic and educational year together with the members! ODIOM is a sparkling and accessible study association. The seventeen different committees of ODIOM organize drinks, sporty and original activities and interesting lectures that prepare you well for the professional field. The year representatives keep a close eye on the quality of education. ODIOM still has value for graduates, because there is also plenty to do for alumni. This year we will do our best to further develop the association together with the members.

Do you want to know more about ODIOM? Feel free to contact us, we are open to answer your questions. We can also always be reached by e-mail. We hope to see you soon at one of the many activities or at the faculty!

Lots of love,

The ODIOM Board 2022-2023,

Voorzitter / Chair:
Tim Terpstra – 06-19481089 – voorzitter@odiom.nl

Secretaris / Secretary:
Julia Akkerman – 06-16003642 – secretaris@odiom.nl

Penningmeester / Treasurer:
Tychro Weys – 06-18673050 – penningmeester@odiom.nl

Commissaris Interne Contacten / Commissioner of Internal Affairs:
Rosa van Kempen – 06-37737320 – intern@odiom.nl

Commissaris Externe Contacten / Commissioner of External Affairs:
Nadie Harmsen 06-10725382 – extern@odiom.nl

Commissaris Onderwijs / Commissioner of Education:
Fabienne Nieuwkamp – 06-43576120   onderwijs@odiom.nl

Tim Terpstra

Ik ben Tim Terpstra, op dit moment zit ik in het tweede jaar van Pedagogische Wetenschappen. In de afgelopen jaren ben ik actief geweest in twee commissies, de Heerencommissie en de Buitlendse Exursie Commissie. In mijn vrije tijd loop ik hard en tennis ik als ik tijd heb. Verder ben ik vaak met mijn vrienden op pad om gezellige avonden te hebben. Hopelijk tot snel op de activiteiten!

I am Tim Terpstra, currently a second year student of Pedagogical Sciences. In the past few years I have joined two committees, the Gentlemen’s Committee and the BexCie. In my spare time I like to go for a run and I play tennis if I have got the time. Furthermore I like to hang out with my friends and go out for the night. I hope to see you soon at one of our activities!

Julia Akkerman

Ik ben Julia Akkerman en ik ben de Secretaris van ODIOM. Ik studeer Pedagogische Wetenschappen en ik ben dit jaar begonnen aan mijn master Orthopedagogiek. Ik heb de afgelopen jaren in de Evenementencommissie en de Benefietcommissie gezeten. Verder vind ik het leuk om op het terras te zitten of lekker te sporten. Ik heb ontzettend veel zin in het komende jaar en wil dan ook graag met jullie een praatje maken bij een van de activiteiten! Tot snel!

My name is Julia Akkerman and I am the Secretary of ODIOM. I am studying Educational Sciences and this year I started my master’s degree in Orthopedagogy. In recent years I have been a member of the Events Committee and the Benefit Committee. I also like to have a drink on the terrace or play sports. I am really looking forward to next year and I would like to have a chat with you at one of the activities! See you soon!

Tychro Weys

Ik ben Tychro Weys en ik ben de penningmeester van de leukste vereniging: ODIOM! Ik studeer pedagogische wetenschappen en ben momenteel bezig aan mijn tweede jaar. Ik loop inmiddels alweer een tijdje rond bij ODIOM en heb al een aantal hele leuke commissies mogen doen, namelijk: De Heerencommissie, de Benefietcommissie en de Buitenlandse Excursie Commissie. In mijn vrije tijd ga ik graag met vrienden een drankje doen in de stad. Ik heb enorm veel zin in het komende jaar en hoop jullie allemaal te zien bij de leuke activiteiten, borrels en natuurlijk op het hok!

My name is Tychro Weys and I am the treasurer of the best study association: ODIOM! I study pedagogical sciences and i’m currently in my second year. I’ve been active within ODIOM for a while now and I’ve been a member of the following committees: De Gentlemen’s Committee, the Benefit Committee and the Foreign Excursion Committee. In my spare time I like to go out for a drink with friends in the city. I’m really looking forward to the coming year and hope to see you all at the numerous activities, borrels and of course in het hok!

Rosa van Kempen

Ik ben Rosa van Kempen en ik ben de Commissaris Interne Contacten van ODIOM. Ik ben derdejaarsstudent aan de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. Ik ben al twee jaar actief geweest bij ODIOM, namelijk in de Activiteitencommissie, de Buitenlandse excursiecommissie en de Structuur Inclusie. Verder werk ik bij de RUG als scholenvoorlichter. In mijn vrije tijd spreek ik graag af met vrienden om lekker samen te eten of een drankje te doen. Ik kijk er erg naar uit om jullie te zien op alle borrels, activiteiten én natuurlijk op het hok! Tot snel!

My name is Rosa van Kempen and I am ODIOM’s Internal Contacts Commissioner. I am a third year student at the Academic Teacher Training in Primary Education. I have been active at ODIOM for two years, namely in the Activities Committee, the Foreign Excursion Committee and the Structure Inclusion. I also work at the University of Groningen as a school information officer. In my spare time I like to meet up with friends for a nice meal or a drink. I’m really looking forward to seeing you at all drinks, activities and of course in het hok! See you soon!

Nadie Harmsen

Ik ben Nadie Harmsen en ik ben sinds kort de Commissaris Externe Contacten van ODIOM. Ik studeer Pedagogische Wetenschappen en zit nu in mijn derde jaar. Ik heb me de afgelopen jaren in mogen zetten voor twee hele leuke commissies. In mijn eerste jaar was dat de Feestcommissie en vorig jaar de Evenementencommissie. In mijn vrije tijd ben ik vaak in de stad te vinden, om lekker te shoppen of uit te gaan. Ook werk ik bij Team050. Ik heb heel erg veel zin in aankomend jaar met jullie allemaal en hoop jullie vaak te zien!

My name is Nadie Harmsen and I recently became ODIOM’s External Contacts Commissioner. I am studying Educational Sciences and I am now in my third year. In recent years I have been able to commit myself to two very nice committees. In my first year it was the Party Committee and last year the Events Committee. In my spare time I can often be found in the city, to go shopping or going out. I also work at Team050. I’m really looking forward to next year with all of you and hope to see you often!

Fabienne Nieuwkamp

Ik ben Fabienne Nieuwkamp en ik ben de Commissaris Onderwijs van ODIOM. Ik studeer de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs. Na mijn bachelor ben ik van plan om de master Onderwijswetenschappen te volgen, maar eerst mag ik mij als Commissaris Onderwijs een jaar lang inzetten voor ODIOM. Hier ben ik niet zomaar beland. Ik loop namelijk al een tijdje rond bij ODIOM. Eerdere jaren heb ik in de Diescommissie en de Activiteitencommissie gezeten. Dit was zo gezellig dat ik het nog een jaartje verleng, maar nu binnen het bestuur van deze leuke vereniging! In het weekend werk ik met veel plezier in Raalte bij een huiswerkbegeleidingsinstituut. In mijn vrije tijd sport ik graag bij de ACLO en doe ik aan zumba, jumping fitness of zwemmen. Daarnaast ben ik graag samen met mijn vrienden en familie. Gezellig samen koken, uit eten of een drankje op het terras: ik ben erbij! Ik zie jullie graag als (actieve) leden terug op het hok, bij de activiteiten en de borrels!

My name is Fabienne Nieuwkamp and I am the Commissioner of Education of ODIOM. I am currently studying the Academic Teacher Training Program of Primary Education. After my bachelor’s degree I will probably follow the master Educational Sciences, but first I can commit myself to ODIOM for a year as the Commissioner of Education. I didn’t just end up here. I’ve been around ODIOM for a while now. In previous years I was a member of the Dies Committee and the Activities Committee. This was so fun that I decided to extend it for another year, but now as a board member of this nice association! During the weekends I work at a homework guidance institute in Raalte. In my spare time I like sport at the ACLO, such as zumba, jumping fitness or swimming. In addition, I like to spend time with my friends and family. Cooking together, going out for dinner or having a drink on the terrace: I’ll be there! I would like to see you as (active) members back at ‘het hok’, the activities and the drinks!