Overige Organen

ODIOM kent naast haar commissies een aantal Overige Organen, namelijk Jaarvertegenwoordigingen, Structuren en de Raad van Advies.