Comité van Aanbeveling

In het Comité van Aanbeveling nemen mensen zitting die de doelstellingen van ODIOM, de organisatie en de activiteiten een warm hart toedragen en die hun naam willen verbinden met ODIOM. De leden van het Comité van Aanbeveling zijn verbonden aan onze studievereniging zodat studenten, pedagogische en onderwijskundige instellingen en overige contacten kunnen zien dat de activiteiten van ODIOM aanbevolen worden door docenten en medewerkers aan de GMW-faculteit te Groningen. Op het moment hebben de onderstaande personen zitting in het Comité van Aanbeveling:Dr. L. (Laura) Batstra
Hoogleraar (Adjunct) Orthopedagogiek


Prof. Dr. H.W.E (Hans) Grietens
Hoogleraar orthopedagogiek, jeugdzorgH. (Hans) Knot
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Bedrijfsarchivaris, Bibliothecaris en Historisch documentalist
Coördinator beroepsvoorbereiding, Coördinator Alumni Orthopedagogiek


Danny Kostons. 1
Dr. D.D.N.M. (Danny) Kostons
Docent/onderzoeker bij het GION
Coördinator van de Master Onderwijswetenschappen

photo
Prof. Dr. A.E.M.G. (Alexander) Minnaert  
Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde
Voorzitter Raad van Toezicht Molendrift
Docent Post-Graduate opleiding Schoolpsychologie, RINO
Lid NJi Erkenningscommissie Jeugdinterventies


P.A. van der Ploeg
Dr. P.A. (Piet) van der Ploeg
Drs. Theologie, Godgeleerdheid
Auteur van onder andere 'Het Dalton plan in Nederland'
Docent en onderzoeker aan de RuG


Wied Ruijssenaars

Prof. Dr. A.J.J.M. (Wied) Ruijssenaars
Officier in de Orde van Oranje Nassau
Emeritus Hoogleraar Orthopedagogiek  


pauline
Dr. P.R. (Pauline) Schreuder
Universitair hoofddocent
Coördinator masterroute Youth, Society & Policy 
 
Hilda Amsing
Prof. dr. Kees Aarts
Hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag
Decaan Faculteit GMW

Lid Curatorium Wiard
i Beckman Stichting (onbezoldigd) 

Hilda Amsing

Drs. Guido Holvast
Hogeschooldocent rekenen-wiskunde & didactiek at pabo NHL Stenden Hogeschool & Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Hilda Amsing

Prof. dr. K. (Klaas) van Veen
Vice-decaan, PH Onderwijs Faculteit GMW
Hoogleraar Onderwijskunde
Directeur Lerarenopleiding RUG

Hilda Amsing

Dr. Hilda Amsing
Onderwijsdirecteur Pedagogische en Onderwijswetenschappen
Hoogleraar Nederlandse onderwijsgeschiedenis
Directeur SPO

2c34f1f7 7dc6 4550 b71d 8f15bcc3860d
Dr. J.M. (Jolien) Mouw
Universitair docent Onderwijswetenschappen bij het GION
Coördinator stage master Onderwijswetenschappen
Ontwikkelaar Virtual Reality kleuterklas
Comenius Teaching Fellow (ComeniusNetwerk voor erkende onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs)

Komende Activiteiten

Er zijn nog geen evenementen.
Toon alle evenementen