Over ODIOM

Wat is ODIOM?
ODIOM is dè studievereniging van de opleiding Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde, Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs en de schakelopleiding van Pedagogiek (SPO) aan de Rijksuniversiteit te Groningen. ODIOM heeft ruim 700 leden verspreid over vier reguliere studiejaren en twee schakeltrajecten. ODIOM is opgericht in 2003 en komt voort uit STUVO na de invoering van de brede bachelor "Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde" aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen deze brede bachelor vallen de studierichtingen: Orthopedagogiek (Jeugdzorg, Leerproblemen en Ondersteunen van personen met beperkingen) en Pedagiek & Onderwijskunde (Onderwijskunde, Algemene gezinspedagogiek en Volwasseneneducatie).

Wat betekent ODIOM?
ODIOM is vernoemd naar OPERA DIDACTICA OMNIA (1657), de verzamelde werken van de theoloog, filosoof en pedagoog Comenius. Voor meer informatie over Comenius kun je kijken op de website van het Comenius museum.

Wat heeft ODIOM zoal te bieden?
De verschillende commissies van ODIOM organiseren: excursies naar (ortho)pedagogische instellingen, buitenlandse reizen, het introductiekamp voor eerstejaars, activiteiten en borrels, het ODIOM-magazine, elk jaar de Almanak, boekenkortingen voor leden en nog veel meer!

Lid worden
Iedereen die Pedagogische Wetenschappen & Onderwijskunde studeert, de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs of het schakelprogramma volgt aan de RuG kan lid worden. Meer informatie over lidmaatschap en contributie kun je hier vinden.

Actief worden
Niet alleen kun je profiteren van de activiteiten die ODIOM organiseert, ook kun je zelf ervaring opdoen met vergaderen, besturen en organiseren van activiteiten door in een commissie plaats te nemen. Mocht je interesse hebben om plaats te nemen in een van de commissies, dan kun je contact opnemen met het bestuur tijdens één van de inloopuren, of door middel van e-mail (intern@odiom.nl)

Inloopuren
Tijdens inloopuren kun je terecht met al je vragen omtrent commissies, lidmaatschap,samenvattingen/uittreksels, etc. Maar ook voor een kop koffie of thee kun je langskomen! De inloopuren zijn elke doordeweekse dag van 12:00 - 14:00 in het ODIOM-hok. Op woensdagen is het hok van 11:00 tot 15:00 uur geopend. Het ODIOM-hok is te vinden in kamer 0023 van de Grote Rozenstraat 38 in het Nieuwenhuisgebouw.

Let op! Gedurende vakanties/tentamenperioden gelden er afwijkende tijden.

Adreswijziging doorgeven
Ga je verhuizen? Wil je je adres wijzigen? Wil je je e-mailadres wijzigen of heb je een nieuw telefoonnummer? Stuur je nieuwe gegevens naar bestuur@odiom.nl

Lidmaadschap 0pzeggen/0pgeven als alumnus
Ben je afgestudeerd? Ga je een andere studie doen? Of ga je helemaal stoppen? Via bestuur@odiom.nl kun je je afmelden, je lidmaatschap opzeggen en je inschrijven als alumnus. Als alumnus willen we je blijven betrekken bij ODIOM, bijvoorbeeld met het organiseren van lezingen en excursies.

Contactgegevens
Voor de contactgevens van ODIOM: Kijk hier...
Voor de telefoonnummers en emailadressen het ODIOM-bestuur: Kijk hier...
Voor de emailadressen van ODIOM-commissies: Kijk hier...

Bestuurskamer

De bestuurskamer bevindt zich in kamer 0023 van de Grote Rozenstraat 38, het Nieuwenhuisgebouw. Als je binnenkomt in het Nieuwenhuisgebouw voor de trap rechts en dan de laatste kamer aan je rechterhand.

Motto
“Waar je studie eindigt, gaat ODIOM verder"

Visie
ODIOM is een bruisende vereniging die zich vanuit een betrokken, open en professionele grondslag richt op het vormen van de schakel tussen student zijn, jezelf ontwikkelen, opleiding en werkveld. Studievereniging ODIOM stelt  haar leden in staat zich te ontwikkelen op persoonlijk en studiegerelateerd gebied. De diversiteit van het aanbod maakt het de leden mogelijk om te bouwen aan een netwerk met medestudenten, de opleiding en instellingen uit het werkveld. Daarnaast is ODIOM een vereniging waar leden samenkomen voor het opbouwen van sociale contacten en voor deelname aan ontspannende activiteiten. ODIOM is een vereniging waar iedereen zijn of haar vruchten van kan en mag plukken.

Missie
Studievereniging ODIOM is een jonge en groeiende vereniging die als doel heeft de contacten tussen de studenten Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, Academische Pabo en studenten van het schakelprogramma stimuleren en de belangen van haar leden te behartigen. ODIOM is een gezellige vereniging waar leden sociale contacten opdoen middels vele commissies en activiteiten. ODIOM behartigt de belangen van haar leden door studenten vanaf het begin van hun studie te faciliteren, te stimuleren en te ondersteunen middels het organiseren van activiteiten op studiegerelateerd en sociaal gebied.

De vereniging tracht een professioneel karakter uit te stralen. Een hoog niveau van professionaliteit wordt nagestreefd waarbij laagdrempeligheid en toegankelijkheid een belangrijke rol spelen.

ODIOM is zowel bezig met het heden als de toekomst. De vereniging kan voortbouwen op een stevige fundering die in het verleden is gelegd voor een bloeiende vereniging. Het beleid van de vereniging wordt dusdanig ingericht dat ODIOM zich kan blijven ontwikkelen naar aanleiding van actuele en komende ontwikkelingen. Zo zal ODIOM de sterke positie van schakel tussen student, opleiding en werkveld ook voor de toekomst blijven behouden. 

Activiteiten

Komende twee maanden geen activiteiten...

Lezingen

Gastcollege Paula Ekster

vr 20 jan 10:00

Snijderszaal (M.0061)