English below

ODIOM vindt het welzijn van studenten erg belangrijk. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

Vanuit ODIOM zijn er twee vertrouwenspersonen binnen het bestuur. Dit zijn Anna en Lisette. Zij staan voor je klaar en bieden een luisterend oor.

Contactgegevens vertrouwenspersonen ODIOM:

Anna van Spronsen // intern@odiom.nl // 0621442557

Lisette Schuiling // onderwijs@odiom.nl // 0636439397

Daarnaast kan je ook op andere manieren bij iemand terecht als je (mentale) problemen ervaart:

 • Ervaar je als student een probleem of weet je niet waar je hiermee terecht kunt? Dan kun je sinds  bellen of mailen naar de onafhankelijke ombudsfunctionaris. Klik hier voor meer informatie.
 • Het Studenten Service Centrum biedt verschillende manieren van hulp aan in jouw studententijd. Je kan hier terecht voor het volgen van verschillende workshops en daarnaast beschikken ze over studentenpsychologen waar je terecht kan. Voor meer info klik hier.
 • Ervaar je problemen omtrent je studie, of zit je met vragen? Hierover vind je meer informatie via deze pagina.
 • Wake Up Student heeft Student Coaches die psychische hulp en coaching aanbieden voor studenten rond veel voorkomende uitdagingen:

  – Psychische klachten zoals stress, faalangst, somberheid of lage concentratie;

  – Effectief studeren zoals planning, tentamenaanpak of mindmapping;

  – Studiekeuze tot loopbaan oriëntatie;

  – Balans studie en studentenleven vinden voor motivatie, doelgerichtheid en persoonlijke ontwikkeling.

  Blijf dus niet onnodig lang met dezelfde uitdagingen zitten en ga als lid vrijblijvend een gratis kennismakingsgesprek aan. Je kunt binnen een week terecht.

  Bezoek gerust de site www.wakeupstudent.nl voor verdere informatie of stuur even een mailtje naar info@wakeupstudent.nl.

English

ODIOM considers the well-being of students very important. You will find more information about this on this page.

There are two confidential counselors within the board of ODIOM. Anna and Lisette are there for you and always offer a listening ear.

Contact details ODIOM confidential advisers:

Anna van Spronsen // intern@odiom.nl // 0621442557

Lisette Schuiling // education@odiom.nl // 0636439397

You can also contact someone in other ways if you experience (mental) problems:

 • Are you experiencing a problem as a student and do you not know where to go to? Then you can call or email the independent ombudsperson. Click here for more information.
 • The Student Service Center offers various ways of help during your student days. You can come here to attend various workshops and they also have student psychologists available to you. For more information click here.
 • Are you experiencing problems with your studies, or do you have questions? You will find more information about this via this page.
 • Wake Up Student has Student Coaches who offer psychological help and coaching for students around common challenges:

  – Psychological complaints such as stress, fear of failure, sadness or low concentration;

  – Effective studying such as planning, exam approach or mind mapping;

  – Study choice for career orientation;

  – Finding a balance between study and student life for motivation, purpose and personal development.

  So do not stay unnecessarily long with the same challenges and enter into a free introductory meeting as a member without any obligation. You can visit within a week.

  Feel free to visit the site www.wakeupstudent.nl for further information or send an email to info@wakeupstudent.nl.