Alumnus worden

Het einde van je studie betekent tevens het einde van je ODIOM-lidmaatschap. Niet iedereen is daar even blij mee. Als oud-lid kun je je nog best betrokken voelen bij het reilen en zeilen binnen de vereniging en het leuk vinden om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt. Daarnaast worden er door ODIOM allerlei studiegerelateerde activiteiten georganiseerd die nog steeds interessant blijven, ook al ben je geen student meer. Tot slot heeft ODIOM ook nog een Structuur Alumni die leuke, gezellige en interessante activiteiten organiseert speciaal voor ODIOM-alumni!

Door je aan te melden als alumnus, kun je als oud-lid toch betrokken blijven bij de vereniging. Als alumnus betaal je jaarlijks een bedrag van €7,50. Dit betekent dat je twee maal per jaar het verzamelblad The ODIOM Times ontvagt met alle studiegerelateerde artikelen van dit platform. Daarnaast maak je aanspraak op onze almanak en kan je de alumninieuwsbrief ontvangen. Verder worden er jaarlijks leuke alumni-activiteiten georganiseerd waarop alle ODIOM-alumni worden uitgenodigd en vindt er eens per vijf jaar een speciale alumnilustrumactiviteit plaats. Het eerstvolgende lustrum is in mei 2023!

Als alumnus kun je voor ODIOM veel betekenen. Je kunt een schakel vormen tussen de vereniging en het beroepsveld door bijvoorbeeld ideeën aan te dragen voor lezingen en excursies. Daarnaast is het mogelijk om – uiteraard geheel vrijblijvend – de vereniging te helpen met het aanleveren of wellicht zelf schrijven van artikelen voor in ons verenigingsblad.

Lijkt het je wat? Dan kun je mailen naar secretaris@odiom.nl of vul het aanmeldformulier in!