Welzijn

ODIOM hecht veel waarde aan inclusiviteit en vindt het belangrijk dat iedereen zich thuisvoelt bij de vereniging. Om ervoor te zorgen dat alle activiteiten die georganiseerd worden inclusief zijn en om het bestuur te adviseren in inclusiviteit. Is er in het verenigingsjaar 2021-2022 een Structuur Inclusie opgericht. Deze structuur geeft commissies advies en helpt ODIOM inclusief te blijven.

Verder kent ODIOM drie vertrouwenspersonen. Twee vertrouwenspersonen zijn van het bestuur, dit jaar zijn dat Sten van den Berg (intern@odiom.nl | 0623157091) en Zoë Ras (onderwijs@odiom.nl | 0641408569). Daarnaast heeft de Structuur Inclusie ook een vertrouwenspersoon. Dit is Anouk en je kan haar bereiken op het volgende e-mailadres: vertrouwenspersooninclusie@odiom.nl. De Raad van Advies heeft ook een vertrouwenspersoon. Dat is Rosa van Kempen en haar kan je bereiken via vertrouwenspersoonrva@odiom.nl.

Wat doet ODIOM aan inclusie?

Naast dat er tijdens activiteit rekening wordt gehouden met mobiliteit, wordt er social media een ID gezet onder elke post. Een ID is een uitleg van de afbeelding die op de post staat. Als je [ID] voor de uitleg van de afbeelding zet, dan kunnen telefoons dit oplezen. Hierdoor weten mensen die slechtziend of blind zijn ook wat er op een afbeelding staat. Verder worden er bij post die relevant zijn voor internationals een ‘English Below’ beschreven. Als dit om activiteiten gaat, dan worden deze ook apart op de Engelstalige website van ODIOM geplaatst. Activiteiten die sowieso Engels als voertaal hebben, zijn de activiteiten voor onze masterstudenten.

ODIOM heeft ook Jaarvertegenwoordigingen die de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houden. De formulieren die de Jaarvertegenwoordigingen gebruiken, zijn ook in het Engels te gebruiken.

Binnen een commissie is de voorzitter verantwoordelijk de inclusie. Als voorzitter is het belangrijk om in de gaten te houden of een activiteit inclusief is. Mocht de commissie dit lastig vinden om te beslissen, dan kan er altijd contact worden opgenomen met de Structuur Inclusie. Daarnaast schrijven we als bestuur zo inclusief mogelijk. Zo worden leden op de mail bijvoorbeeld niet meer aangesproken met: ‘lieve jongens en meiden’, maar met ‘lieve allemaal’. Hieronder zijn ook een aantal tips te vinden hoe jijzelf inclusief kan schrijven. Als laatste punt geven ook we veel aandacht aan belangrijke dagen, zoals Paarse Vrijdag of Coming out Day.

Tips voor inclusief taalgebruik

  • In plaats van ‘lieve dames en heren’, kan je ‘lieve allemaal’ of ‘beste allemaal’ schrijven.
  • Als je niet weet hoe iemand aangesproken wilt worden, kan je in de aanhef beginnen met Hallo + naam.
  • In plaats van hij/zij kan je hen schrijven.
  • In plaats van over hem/haar te schrijven, kan je ook de voornaam van diegene benoemen.
  • In plaats van een ‘groep met jongens en meiden van ODIOM’ kan je schrijven ‘een groep ODIOM-leden’.
  • Binnen ODIOM is er ook de Heerencommissie. Als er een stuk wordt geschreven over deze doelgroep of een activiteit voor deze doelgroep. Dan kan je dit het beste omschrijven als ‘leden die zich als heer identificeren’.
  • Soms is het ook helemaal niet nodig om een gender te beschrijven, dit kan je dan ook zeker achterwege laten.