Structuur Inclusie

e-mail: inclusie@odiom.nl
De Structuur Inclusie is opgericht in verenigingsjaar 2021-2022. Het is een nieuwe structuur, die zich bezighoudt met inclusie binnen de vereniging. Deze structuur denkt met het bestuur en de commissies mee over de behoeftes van de leden en wat voor activiteiten rondom inclusie georganiseerd kunnen worden. De Structuur Inclusie komt minstens één keer per jaar samen met het bestuur, waarbij geëvalueerd wordt op en vooruitgekeken wordt naar activiteiten. De structuur geeft advies aan het bestuur en de commissies.

Huidige leden:

Martien van Bussel
Anna ter Meer
Jonne Scholte
Isa Bredek
Anouk Prin