De Raad van Advies

Hallo allemaal,

Wij zijn de Raad van Advies van ODIOM en deze bestaat uit oud-bestuursleden van verschillende bestuursjaren. Onze taak is om het bestuur te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies omtrent zaken die spelen bij ODIOM. Ook (actieve) leden kunnen contact met ons opnemen wanneer, in relatie tot het bestuur, zich problemen voordoen welke niet door de (actieve) leden zelf opgelost (lijken te) kunnen worden.

De Raad van Advies bestaat uit Sam Griep (Commissaris Interne Contacten 2017-2018), Frank Breur (Commissaris Interne Contacten 2019-2020), Jesper Demmer (Commissaris Interne Contacten 2020-2021), Ruben Sibelt (Commissaris Externe Contacten 2020-2021), Sigrid de Boer (Voorzitter 2021-2022), Hannah Kloppenburg (Secretaris, 2021-2022), Anna van Spronsen (Commissaris Interne Contacten 2021-2022), Tim Terpstra (Voorzitter 2022-2023), Rosa van Kempen (Commissaris Interne Contacten 2022-2023), Nadie Harmsen (Commissaris Externe Contacten 2022-2023), Liselot van Rij (Secretaris 2023-2024), Hanna Dijkstra (Penningmeester 2023-2024) en Zoë Ras (Commissaris Onderwijs 2023-2024).

Zoals jullie kunnen zien is het een mooie mix van de laatste zeven jaar. Niet alleen in jaargangen, maar ook in de functies die bekleed zijn. Door deze mix hopen wij een stuk ervaring en kennis van de vereniging te kunnen delen met het zittende bestuur en op deze wijze ODIOM steeds verder te helpen in haar ontwikkeling.

De Raad van Advies

E-mail: rva@odiom.nl