Jaarvertegenwoordiging AOLB 3

E-mail: aolb-jv3@odiom.nl

Over JV-AOLB-3:

Lieve allemaal,
Zo trots als een pauw stellen wij jullie graag voor aan onze mooie jaarvertegenwoordiging.
We beginnen met ons haantje de voorste (onze voorzitter), Meike. Deze koele kikker zorgt
ervoor dat we niet als kip zonder kop te werk gaan, waardoor we semesterverslagen op tijd
kunnen afleveren. Ten tweede hebben we onze Martien. Die als enige jongen in dit
gezelschap misschien een vreemde eend in de bijt is, maar Martien zal zijn mannetje wel
staan. Dan hebben we onze Lotte die haar kop niet als een struisvogel in het zand steekt,
maar juist goed om zich heen kijkt waar er verbeteringen of veranderingen mogelijk zijn
binnen onze opleiding. Ook Tessa is er als de kippen bij om er dit jaar voor te zorgen, dat
studenten niet achter het net vissen. Als jaarvertegenwoordiging van AOLB 3 mogen we
ervoor zorgen dat onze opleiding niet naar de haaien gaat. Dit doen we door het
(ezels)bruggetje te zijn tussen studenten en docenten, want samen met elkaar kunnen we de
kwaliteit van het onderwijs zo hoog mogelijk houden. Al met al gaat deze beestenbende z’n
uiterste best doen om er een mooi JV-jaar van te maken!
Liefs,
Namens de JV-AOLB 3,
Meike Wekamp
Martien van Bussel
Lotte Hofstee
Tessa Dekkers

 

Huidige leden:

Meike Wekamp
Martien van Bussel
Lotte Hofstee
Tessa Dekkers