Raad van Advies

Hallo allemaal,Wij zijn de Raad van Advies van ODIOM en deze bestaat uit oud-bestuursleden van verschillende bestuursjaren. Onze taak is om het bestuur te voorzien van gevraagd en ongevraagd advies omtrent zaken die spelen bij ODIOM. Ook (actieve) leden kunnen contact met ons opnemen wanneer, in relatie tot het bestuur, zich problemen voordoen welke niet door de (actieve) leden zelf opgelost (lijken te) kunnen worden.

De Raad van Advies bestaat uit  Geertje Bruijn (Commissaris Externe Contacten 2016-2017), Joke Hoekstra (Voorzitter 2017-2018), Marije Splinter (Penningmeester 2017-2018), Sam Griep (Commissaris Interne Contacten 2017-2018), Anna Takkenkamp (Penningmeester 2018-2019), Annerens Hoekstra (Commissaris Onderwijs 2018-2019), Frank Breur (Commissaris Interne Contacten 2019-2020) Noëlle Assen (Commissaris Onderwijs 2019-2020), Jesper Demmer (Commissaris Interne Contacten 2020-2021) en Ruben Sibelt (Commissaris Externe Contacten 2020-2021)

Zoals jullie kunnen zien is het een mooie mix van de laatste drie jaar. Niet alleen in jaargangen, maar ook in de functies die bekleed zijn. Door deze mix hopen wij een stuk ervaring en kennis van de vereniging te kunnen delen met het zittende bestuur en op deze wijze ODIOM steeds verder te helpen in haar ontwikkeling.

De Raad van Advies

E-mail: rva@odiom.nl